Totul este gata...
Video

Incidente aparent minore, consecințe vaste

19 februarie 2016; timp 40:42; format 1080p * audio

Uneori, Biblia descrie evenimente majore ale istoriei în doar câteva cuvinte. Implicaţiile acestora sunt însă uriaşe. Aşa se întâmplă cu un pasaj destul de obscur, căruia poporul nostru nu i-a dat atenţia cuvenită până acum, şi din această cauză tema marii controverse nu are impactul cuvenit asupra credinţei advente.
Copyright