Totul este gata...
Video

Părtași de natură divină

1 martie 2012; timp 10:46; format 1080p * audio

Temelia planului de mântuire, descoperit în Hristos, a fost unirea dintre natura divină şi cea umană. Aceasta este esenţa doctrinei sanctuarului care trebuie să aducă Biserica Adventistă în luminile rampei. Este cu adevărat solia îngerului al treilea, care arată calea în Sfânta Sfintelor.
Copyright