Totul este gata...
Video

157 - Nu predicăm solia 1888

Vineri, 3 februarie 2023; timp 1:12:20; format 1080p * audio

Este adevărat. Nu predicăm solia 1888. Adică așa cum a fost ea prezentată la sesiunea din 1888. Sau așa cum este ea predicată de galaxia de grupuri și persoane care se declară purtătorii ei de drapel. Nu predicăm nici solia îngerului al treilea, așa cum a fost ea fals zugrăvită de împotrivitorii de la Minneapolis. Noi predicăm solia îngerului al treilea în slava ei crescândă, adică așa cum s-a dezvoltat ea în cadrul adevărului prezent, sub lumina soarelui neprihănirii care ne-a luminat sufletele și care luminează tenebrele veacurilor care au ascuns intenția lui Dumnezeu cu sanctuarul.

...***...

Podcast

Copyright