Totul este gata...
Video

Podcast 41: Lumină nouă

Luni, 23 noiembrie 2020; timp 1:07:29; format 1080p * audio

Ori de câte ori Dumnezeu a fost constrâns să se despartă de „singurul obiect al iubirii și grijii Lui de pe pământ,” niciodată motivul nu a fost apostazia, nelegiuirea, păcatele clerului sau viața păcătoasă a membrilor. Niciodată nu a fost vorba despre abandonarea doctrinelor sau disprețuirea sacramentelor. În anul 34, în 1500, în 1844, a existat un singur motiv pentru divorțul dintre cer și biserică. Exact același motiv va exista și atunci când Laodicea va fi vărsată din gura Domnului.

...***...

Podcast 2020

Copyright