Totul este gata...
Video

Conversații despre 1888 - Episodul 5

Vineri, 3 iulie 2015; timp 37:24; format 1080p * audio

Lumina care urma să se dezvolte din solia Jones-Waggoner la Minneapolis trebuia să expună în toată splendoarea ei slava lui Dumnezeu de pe fața lui Isus Hristos. Adică, „omenescul unit cu divinul nu comite păcat” (MH 180).
Copyright