Totul este gata...
Video

Lupta finală - Simboluri pierdute

Luni, 22 octombrie 2018; timp 1:23:12; format 1080p

Ultima bătălie din jurul neprihănirii lui Hristos nu este pentru oameni cu inima împărțită, care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, vrăjiți de tinichelele pomului cunoștinței. În acest gen de bătălie sunt chemați oameni fermi, hotărâți și cu convingeri categorice, care au prețuit și cultivat ani de zile curaj, credință, tărie de caracter și încredere implicită în puterea lui Dumnezeu de a mântui. Ei vor înțelege simbolurile ascunse în scrierile străvechi, vor aprecia povara scribilor trecutului și chinul lor sufletesc în transmiterea adevărului divin într-o lume a nelegiuirii și minciunii. Așezați pe temeliile străbune, ei vor experimenta pentru prima oară după Hristos efectele neprihănirii veșnice asupra inimii omenești, o împlinire magnifică a făgăduinței lui Dumnezeu arătată în Omul Isus Hristos, Fratele nostru mai mare.
Copyright