Totul este gata...
Video

Podcast 100: Solia neprihănirii lui Hristos

Vineri, 3 decembrie 2021; timp 45:59; format 1080p * audio

Astăzi o scurtă trecere în revistă a soliei neprihănirii lui Hristos ca platformă a speranței noastre în această perioadă de schimbări dramatice în desfășurarea marii controverse între Hristos și Satana. Acum, când contrastul dintre legea păcatului și legea Duhului devine tot mai evident, solia îngerului al treilea își descoperă slava ei incredibilă pentru cei care au ales să-și pună încrederea în soluția lui Dumnezeu pentru vindecarea omenirii: „Voi scrie legea Mea în mintea și inima voastră.”

...***...

Podcast 2021

Copyright