„Solia neprihănirii lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt la celălalt al pământului, pregătind calea Domnului”
General Conference Bulletin, 1893

Podcast 95: Laodicea și hemoragia ei

Joi, 14 octombrie 2021; timp 30:18; format 1080p * audio

Podcast 94: Modele pentru ultima generație

Vineri, 8 octombrie 2021; timp 58:03; format 1080p * audio

Podcast 93: La ce nivel se iau deciziile

Vineri, 1 octombrie 2021; timp 44:41; format 1080p * audio

Podcast 92: Modele pentru ultima generație

Vineri, 24 septembrie 2021; timp 55:18; format 1080p * audio

Podcast 91: Nu suntem anti-vaccin

Vineri, 17 septembrie 2021; timp 54:13; format 1080p * audio

Podcast 90: Noua omenire (partea a treia)

Vineri, 10 septembrie 2021; timp 32:05; format 1080p * audio

Podcast 89: Noua omenire (partea a doua)

Vineri, 3 septembrie 2021; timp 48:33; format 1080p * audio

Audio
Orice zi e-o nouă cale -- 1 ianuarie 2021

De ce urăsc ei sanctuarul?

Vineri, 10 septembrie 2021 - gc

Ei urăsc sanctuarul deoarece ştiu bine că el este punctul central în marea controversă. Ei, îngerii revoltaţi, au făcut tot ce le-a stat în putere ca adevărul despre sanctuar să nu ajungă la oameni. L-au deformat, l-au batjocorit, l-au denunţat ca fiind panteism, l-au mistificat, ba chiar l-au înlocuit, impunându-l naţiunilor păgâne cu mult înainte ca Dumnezeu să instituie serviciul sanctuarului în poporul evreu.

Ei toţi au fost odată temple sfinte pentru locuirea lui Dumnezeu. Au fost părtaşi de natură divină, s-au bucurat de avantajele fenomenale ale locuirii Duhului Sfânt în ei şi au gustat roada dătătoare de pace a neprihănirii. De la “serafimul luminos şi sfânt până la om,” familia lui Dumnezeu era clădită pe acest principiu vital al părtăşiei de natură divină. Amăgiţi de unul dintre serafimii luminoşi şi sfinţi, ei au ales să se deconecteze din reţeaua vieţii, crezând că reţeaua reprezintă un sistem de control şi supraveghere al celor de pe muntele adunării dumnezeilor, sistem prin care sunt ţinuţi în robie.

Abia după ce au făcut pasul fatal au început să înţeleagă totala incapacitate a minţii de a lucra fără sistemul de operare divin. Au constatat imediat că inima este “nespus de înşelătoare şi de deznădăjduit de rea,” dar au fost prea orgolioşi să recunoască eroarea comisă. S-au lăudat prin tot universul că ei experimentează adevărata libertate, că singura autoritate este conştiinţa lor, eliberată de restricţiile inutile ale legii, şi că ei reprezintă viitorul universului. Omenirea noastră a căzut în plasa acestor lozinci fantasmagorice cu glazură ştiinţifică şi s-a deconectat şi ea din reţeaua vieţii. Ca şi îngerii emigraţi pe Terra, oamenii au încetat să mai fie “un templu sfânt” pentru locuirea Creatorului.

Părinţilor noştri căzuţi li s-a oferit, ca şi îngerilor, o şansă de a reconsidera decizia mortală pe care au luat-o. Li s-a comunicat că există un plan de mântuire, fondat pe jertfa Mielului lui Dumnezeu, şi că ei pot beneficia de prevederile lui, dacă doresc. Când a răsunat decretul în Eden că “sămânţa femeii va zdrobi capul şarpelui,” Satana a ştiut că adevărul despre sanctuar şi locuirea lui Dumnezeu în templul inimii va fi dezvăluit cândva omenirii, lucru care va pune capăt aventurii îngerilor căzuţi. A înţeles că taina lui Dumnezeu va fi comunicată locuitorilor pământului, şi că unirea dintre natura divină şi cea umană, ruptă în Eden, va fi refăcută.

Aceasta a stârnit o ură dementă faţă de scopul lui Dumnezeu. Sanctuarul era obiectivul numărul unu pe lista lor de priorităţi. Oamenii nu trebuiau să înţeleagă că fiinţele sunt create ca un templu al Creatorului, şi că Dumnezeu poate locui “cu omul smerit şi zdrobit.” Ei trebuiau să creadă că locuinţa zeilor “nu este printre muritori” (Dan 2:11). Chiar de la ieşirea omului din Eden, îngerii rebeli au depus eforturi susţinute de a întina sanctuarul, de a devasta templul lui Dumnezeu şi de a-şi face din el locuinţa lor. Au distrus toate podoabele şi şi-au pus “semnele lor” drept semne (Ps 74:4). Organizaţiile pământeşti conduse de ei, cum este cornul cel mic, au “călcat în picioare Sfântul Locaş,” au întinat sanctuarul şi au prigonit pe sfinţii celui Prea Înalt.

Dar la “împlinirea vremii” Dumnezeu a trimis omenirii un Templu, un alt Adam în care Creatorul locuia deplin. La apariţia Lui, starea lumii era dezolantă, căci “balaurii” se aşezaseră în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu şi producând mari stricăciuni acelui templu. Scormonind după locul prea sfânt din creierul uman, demonii produceau acolo asemenea devastări încât uneori acel templu devenea un spectacol înfiorător. În alte temple ei se purtau foarte evlavios, cu reţinere, cu eleganţă, şi s-a dovedit că aceştia au fost colaboratorii lor cei mai de încredere în păstrarea întunericului asupra tainei lui Dumnezeu. Şi tocmai aici este marele succes al tainei fărădelegii, că ceea ce era fundamentul central al guvernării divine, legătura primordială în familia lui Dumnezeu, a fost transformat într-o taină greu de pătruns, ba chiar într-o aberaţie de ocolit cu grijă. În timp ce batjocoresc şi neagă intenţia sau posibilitatea lui Dumnezeu de a locui cu omul păcătos, ei profită de neştiinţa oamenilor ca să locuiască ei în acele temple goale.

Ştiinţa medicală participă şi ea la mascarea tainei lui Dumnezeu, alături de invadatori, spre a împiedica trâmbiţa a şaptea să sune, descoperind taina lui Dumnezeu. Ei dau denumiri savante acestui fenomen, spre a abate atenţia oamenilor de la realitatea crudă că altcineva a ocupat locul lui Dumnezeu în templul Său. Ei o consideră o boală psihică, numind-o MPS (Multiple Personality Syndrome) sau BPD (Borderline Personality Disorder), deşi recunosc deschis că aşa ceva nu este tratabil prin medicina modernă. Ei caută “dezordinea” în tot felul de cauze psihice, dar nu sunt dispuşi să recunoască faptul că templul lui Dumnezeu a fost ocupat de forţe ostile, că este plin de “bârloage de tâlhari” şi că sistemul de operare divin nu este instalat în memoria umană.

Din această cotropire nemiloasă nu vor scăpa decât cei care vor privi la Fratele lor mai mare ca fiind Templul lui Dumnezeu. Ei vor avea credinţa Lui, vor fi făcuţi părtaşi de natură divină şi o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul.

Poporul lui Dumnezeu de astăzi este chemat la această onoare înaltă, ca marea controversă să se poată încheia, iar sfântul locaş să fie curăţit.

**************

...articole...

Vise, viziuni, experiențe

Visul meu american

A moștenit un Nume

„Și nimeni nu putea să învețe cântarea”

Confederația și „spiritul rezistenței la schimbare”

Omul nou și confuzia din Sfânta

Domnul cu tine, viteazule!

...serii video...

Colecția 2021

Podcast 2020

Colecția 2020

Dorin - Colecția 2020

Colecția 2019

Dorin - Colecția 2019

Colecția 2018

Dorin - Colecția 2018

Colecția 2017

Cumpăna Precisă

MMA 2.0

Martor Ocular

Sanctuarul

Copyright