Totul este gata...
Video

Părtași: Esența soliei 1888

Vineri, 24 noiembrie 2017; timp 9:34; format 1080p * audio

Solia Jones-Waggoner fiind „cu adevărat solia îngerului al treilea,” solie care arată calea în Sfânta Sfintelor, nu poate fi nicidecum despre altceva decât unirea dintre divin și uman, lucrarea lui Hristos din a doua fază a sanctuarului. Ne uimim cât de puțini au vreo idee despre scopul și esența acestei solii, văzând în ea neprihănirea prin credință ca o doctrină redescoperită, în sfârșit, și de adventiști, la sute de ani după ce Luther a recuperat-o din Scriptură.
Copyright