Totul este gata...
Video

173 - Calea, Adevărul, Viața

Vineri, 26 mai 2023; timp 53:58; format 1080p * audio

Calea, Adevărul, Viața, toate își au sursa și există prin Eu Sunt. Iar scopul etern, sau fundamentul creațiunii, al acestui etern Eu Sunt este părtășia de natură divină de la serafimul luminos și sfânt până la om. Acest fundament trebuie căutat, văzut și apreciat în viața și învățăturile dragului nostru Fiu al Omului, Al Doilea Adam. Privind vom fi schimbați.

...***...

Podcast

Copyright