Totul este gata...
Video

Isaia: „Lumina soarelui va fi de șapte ori mai mare”

Marti, 5 iunie 2018; timp 1:19:18; format 1080p

O întreagă linie de mesageri divini a fost sacrificată în speranța că poporul lui Dumnezeu va permite luminii slavei lui Hristos să vindece rănile fiicei poporului Său. Ca toți acești mesageri, Isaia trece și el în revistă starea națiunii — complet inacceptabilă pentru ei — spre a-i ajuta să înțeleagă din ce abis al nelegiuirii vor trebui scoși. El face o descriere amănunțită a rănilor și vânătăilor poporului acelei vremi, pe care o descoperim astăzi a fi o copie perfectă a soliei Martorului Credincios. Acea lumină a soarelui neprihănirii, de șapte ori mai puternică, va veni cu vindecare sub aripile ei pentru toți cei care vor avea curajul să facă pasul crucial peste perdeaua dinlăuntrul templului, din Sfânta în Sfânta Sfintelor.
Copyright