Totul este gata...
Video

MMA 2.0 episodul 10 - 1844: „2300 de seri și dimineți”

Vineri, 16 februarie 2018; timp 1:00:51; format 1080p * audio

Ca să înțeleagă corect ce însemna acea „curățire a sanctuarului” din Daniel 8:14 la sfârșitul celor 2300 de seri și dimineți, mileriților credincioși și zeloși li s-a oferit cheia acelei perioade profetice: Hristos a trecut la faza a doua a lucrării Lui de Mare Preot, reprezentată de Ziua Ispășirii din sistemul ceremonial. Iar lucrarea esențială a Zilei Ispășirii era unirea omenescului cu divinul, restaurarea stricăciunii produse în Eden.
Copyright