banner

 

 

***

 

new Pe pagina noastră de VIMEO am publicat serialele video ca pagini tematice,

spre a ușura accesul celor care folosesc programe de navigare mai puțin compatibile

cu pagina noastră video de pe site.

fcp „Astfel va răspunde El”

Vineri, 5 februarie 2016 - admin

 

În puține cuvinte, Moise oferă explicația uimitoare, incredibilă și complet necunoscută pentru care Dumnezeu a fost nevoit să ridice pe planeta Pământ „un proroc,” pe Emanuel, Dumnezeu cu noi.

fcp Comorile ascunse ale neprihănirii

Vineri, 29 ianuarie 2016 - admin

 

Despre 1888 Inspirația spune că a fost „mare lumină.” Poporul care pretinde că respectă această Inspirație, spune că nu au fost decât anumite „accente” asupra îndreptățirii prin credință, adică nimic nou sau de luat în seamă.

fcp Solia 1888: Oferta unui Hristos refuzat

Vineri, 22 ianuarie 2016 - admin

 

Orice solie de la Dumnezeu a fost o ofertă de har abundent pentru poporul Său, dar în 1888 ni s-a oferit o imagine mai proeminentă a lui Hristos, în lucrarea Sa finală de înlăturare a păcatului din sanctuar. Oferta este încă refuzată de poporul Său.