banner

 

 

***

 

new Pe pagina noastră de VIMEO am publicat serialele video ca pagini tematice,

spre a ușura accesul celor care folosesc programe de navigare mai puțin compatibile

cu pagina noastră video de pe site.

fcp Semnele timpului și pocăința prin teroare

Vineri, 25 iulie 2014 - admin

 

„Dezastrele reprezintă o chemare la pocăinţă pentru neamul omenesc.” Aceasta este concluzia unui savant adventist, susţinută oficial de teologii de la Bible Research Institute şi predicată de la amvoanele adventiste.

fcp Hristos, modelul omenirii

Vineri, 18 iulie 2014 - admin

 

Hristos este „fratele nostru mai mare” și „al doilea Adam” în sensul că este prototipul după care Dumnezeu creează din nou rasa umană, după formula fundamentală a universului: „omenescul unit cu divinul nu comite păcat.” Dacă evenimentul nu a avut loc, este pentru că omenirea se închină unui Hristos fals.

fcp Cuvântul și estomparea diferențelor

Vineri, 11 iulie 2014 - admin

 

„Le-am dat Cuvântul Tău, și lumea i-a urât.” Singura cale prin care Biserica poate recăpăta dragostea lumii este lepădarea Cuvântului primit de la Isus. Ceea ce se întâmplă astăzi, așa cum s-a întâmplat mereu în istoria marii controverse.

fcp Două viziuni esențiale

Vineri, 4 iulie 2014 - admin

 

Marea mișcare adventă s-a născut în scutecele celor două mari descoperiri încredințate bisericii Filadelfia imediat după 1844. Fără cunoașterea, înțelegerea și acceptarea lor, Biserica Adventistă este o simplă ilegalitate, ca toate celelalte biserici.