banner

 

 

 

Conflicte fratricide absolut inutile (I)

Miercuri, 29 iunie 2016 - Gili Cârstea

 

De obicei noi studiem evenimentele majore ale istoriei sacre din perspectiva autorilor Bibliei. Cunoaștem vremea lui Ieremia de la Ieremia. Rareori ne întrebăm care era opinia opozanților lor. Poate fi instructiv să înțelegem ce credeau ei despre acele evenimente, pentru o mai bună evaluare a vremii noastre. Astăzi, prima parte.

fcp Martor ocular - Episodul 10

Vineri, 24 iunie 2016 - admin

 

Când Dumnezeu trimite lumină și adevăr prezent, iar liderii bisericii se împotrivesc, totdeauna mizeria naturii umane este expusă la scenă deschisă și aplaudată ca o prețioasă roadă a Duhului. De la Caiafa la Uriah Smith și până astăzi.

„Voi fi sfințit în voi”

Miercuri, 22 iunie 2016 - Gili Cârstea

 

Acest pasaj din Ezechiel explică succesul formidabil pe care l-a avut Baal în amăgirea națiunilor. Chiar poporul lui Dumnezeu a fost factorul destabilizator. Ei au pângărit numele Domnului în mijlocul neamurilor...

fcp Martor ocular - Episodul 9

Vineri, 17 iunie 2016 - admin

 

„Pastori, nu dezonorați pe Dumnezeul vostru...” Nu poate exista nebunie mai mare decât să critici, să vorbești de rău și să cauți greșeli la oamenii prin care Dumnezeu lucrează în această ultimă încercare de a scoate un popor din Babilonul spiritual.

Marea Mișcare Adventă 2.0 

Marți, 14 iunie 2016 - Gili Cârstea

 

Ieremia nu putea fi mai actual decât atât: „Vai, cum s-a înnegrit aurul și cum s-a schimbat aurul cel curat! Cum s-au risipit pietrele Sfântului Locaș pe la toate colțurile ulițelor!” (Plângerile, 4:1). Este o descriere perfectă a pandemiei laodiceene, pandemie care a sugrumat Marea Mișcare Adventă prin banalizarea și ridiculizarea fiecărei pietre a Sfântului Locaș.